by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

ГЭРЭЭТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

2021/09/10    996 Үзсэн   

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсниий зөвлөлөөс баталсан “Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай” 03-р тогтоол хэрэгжиж эхлээд хагас жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Тогтоол хэрэгжсэн цагаас эхлэн ЭМДЕГ гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагуудын иргэн-даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний зардлын гүйцэтгэлийг хянаж, санхүүжилтийг тухай бүрт нь шуурхай шийдвэрлэн олгож байгаа.

Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системээр болон хяналтын байцаагч эмч нарын хяналт шалгалтаар ЭМБ-ууд нийтлэг хэд хэдэн зөрчил гаргаж байгаагаас үүдэн тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэл санхүүжилт нэхэмжилсэн дүнгээс хасагдан орох асуудал үүсэж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг хянах явцад илэрч байгаа зөрчлүүдийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн танилцуулж байна.

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй