by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр 2021.01.25-ний өдрийн байдлаар 154,700 хүүхэд хамрагдаад байна.

2021/01/25    14721 Үзсэн   
Image may contain: text that says 'Išl эPYYл засгиингазар мэндиин яам "эруул шуд-эруул хуухэд" ундэсний хетелбер хамрагдсан хуухдийн TOO 2021.01.25-ний едрийн байдлаар 45413 6506 55855 53142 8194 ховд завхан 4045 эрупмондоидаатальн эмд 74029 дорнод мчилгээ тус бурээр хэнтий 3237 эмчилг ээний герел цоорлын эмчилгэз говь-алтай баянхонгор эверхангай 3565 5961 2653 3953 дундговь 3394 эмчилгээний TOO 209,724 47,656 ундсэн мэдээлэл сувгийн эмчилгэз урьдчилан сэргийлэх, эрдэсжуулэг турхлэг дорноговь 53762 говьсумбар 966 1890 119,402 цоорол зогсоох турхлэг шуд) эмнэлгийн TOO 181 хуухдийн TOO 154,700 асран хамгаалагч 100,846 эмчилгээтэй шуд 670,883 шудний 163,618 шуд авалт шудний ховил битуулэх эмчлуулсэн хуухдиин TOO 51,582 78,881 эмчилгаз эруул шаардлагагуй хуухэд 4,137' No photo description available. No photo description available. No photo description available. No photo description available. No photo description available.
[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй