by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд, мэргэжлийн салбар зөвлөл, нийгэмлэгийн анхааралд

2021/03/01    11098 Үзсэн   
2020 оны 08-р сарын 28-ний өдөр Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд орсон хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн хүрээнд ЭМДЕГазар нь стратегийн худалдан авалтыг 2021 оны 01 сарын 01-нээс өдрөөс эхэлж хийх болсонтой холбогдуулан худалдан авч буй тусламж, үйлчилгээний чанар болон төлбөрт хяналт тавих чадавхийг сайжруулах, бэхжүүлэх зорилгоор “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хяналтын журам”-ыг боловсруулсан. Эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг чанар, төлбөрийн хяналтын үр дүнд суурилж төлөх тул энэхүү журмаар зохицуулж буй харилцаа, журамд доорх линкээр орон саналаа өгч хамтарч ажиллана уу.

Журам

Шалгуур

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Шалгуур /үргэлжлэл/

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй