by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

Эрүүл мэндийн даатгалын салбарын ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо.

2019/04/03    2594 Үзсэн   

Уг  зөвлөгөөнийг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан  бөгөөд  Эрүүл мэндийн даатгалын салбарын төв, орон нутгийн нийт 130 гаруй ажилтнууд оролцлоо.

                         Хамт олноороо ажлаа дүгнэж, зорилтоо тодорхойллоо..

Зөвлөгөөнийг нээж, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Ч.Алтанхуяг  “Эрүүл мэндийн даатгалын салбарын 2018 оны ажлын гүйцэтгэл, 2019 онд анхаарах чиглэл” сэдвээр илтгэл тавилаа.

Илтгэлийнхээ эхэнд  эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага  байгуулагдсанаас хойш нэг жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас  иргэд даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний зарлагын гүйцэтгэлийн талаар танилцууллаа.

Мөн  “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээний зардлын  2018 оны гүйцэтгэл , 2019 оны төсвийн талаар дэлгэрэнүй танилцуулж хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх  талаар нийт ажилтнуудад  үүрэг чиглэл өглөө.

Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн зарим зүйл заалтын хэрэгжилтийг хангахаар  2019 оны төсөвт тусгаж  хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, шинээр хийх ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж,хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага  2019 онд магадлан итгэмжлэгдсэн спорт клубт идэвхтэй хөдөлгөөн,спортоор хичээллэх үйлчилгээний журам, төлбөрийн хэмжээг батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, “Эрүүл хүүхэд- Эрүүл шүд” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд шүдний чиглэлийн хувийн эмнэлгүүдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлнэ.

Мөн  элэгний В,С вирусын илрүүлэг,шинжилгээний оношлуурыг нэгдсэн худалдан авалтаар авч, ӨЭМТ-д дээрх   шинжилгээний зардлыг  шууд олгох,  төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгийн тарифын ялгааг үе шаттай арилгах, нийт 16 хувийн эмнэлгийн өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээ эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг ЭМД-ын сангаас хариуцах ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа тухай  ярилаа.

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын хийж хэрэгжүүлж байгаа  томоохон ажлыг нэг болох мэдээллийн технологийн  чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлууд  дотор цахим системийг хяналт санхүүжилт, судалгааны чиглэлээр хөгжүүлж судалгаа, нотолгоонд суурилсан бодлогын шинжтэй шийдвэрийг гаргах, байцаагчийн болон даатгуулагчийн гар утасны аппликешнийг хөгжүүлэн нэвтрүүлэх, эрүүл мэндийн даатгалын гэрээг цахим хэлбэрээр хийж шалгах, хянах, цахим гэрээний программыг хөгжүүлэх зэрэг зорилтууд багтжээ.

Мөн иргэд, даатгуулагчдын санал, хүсэлтийг хүлээн авч, зөвлөгөө өгөх, иргэд даатгуулагчдыг хүлээн авах  “Хэрэглэгчтэй  харилцах төв” /Call center/-ийг байгуулан ажиллуулах зорилтыг дэвшүүлээд  байна.

ЭМДЕГ-ын дарга Ч.Алтанхуяг илтгэлдээ 2019 онд эрүүл мэндийн салбарын дэвшүүлсэн 8 зорилтыг онцлон дурьдаж эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэхэд эрүүл  мэндийн даатгалын салбарын хийж гүйцэтгэх ажлууд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд нийт ажилтнуудын идэвх оролцоо, үүрэг хариуцлагын талаар чиглэл өглөө.

Мөн эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтнууд эрүүл мэндийн даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага, Эрүүл мэндийн байгууллагаас даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналт хийх аргачлал, “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөр, “Урьдчилан сэргийлэх үзлэг”, “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд анхаарах асуудал зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавьж мэдээ мэдээлэл солилцлоо.        

ЭМЯ-ны удирдлага,мэргэжилтнүүд  эрүүл мэндийн даатгалын 

                           бодлого чиглэлийн талаар танилцууллаа.. 

ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Р.Оюунханд,Эрүүл мэндийн даатгалын  Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганхуяг  болон холбогдох албан тушаалтнууд оролцож  “Эрүүл мэндийн даатгалын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” –ыг талаар мөн ахлах  мэргэжилтэн О.Батбаяр,мэргэжилтэн Н. Оюунгэрэл  нар   “Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн бодлого, цаашдын чиг хандлага, санхүүжилтийн бодлогын хэрэгжилтийг хангахад тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам сэдвүүдээр тус тус илтгэл тавьж мэдээлэл хүргэлээ.

Тусламж  үйлчилгээний цахим бүртгэл болон зардлын  аргачлалаар сургалт явууллаа.

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын  Санхүүгийн хэлтэс, Мэдээллийн технологийн хэлтэс хамтран аймаг, орон нутгийн  эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн ажилтнуудад зориулан эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийн хэрэгжилт одоогийн үйл явц болон “Өрх, сум, тосгоны үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний цахим бүртгэл  болон зардлын тухай” аргачлалаар сургалт явууллаа.Энэ сургалтын үеэр цахим системмйн хөгжүүлэлт,холбоотой бусад асуудлуудаар харилцан ярилцаж, санал солилцож нэгдмэл ойлголтонд хүрсэн нь ач холбогдолтой  боллоо.

 Хөдөө орон нутгийн тасгийнхан сайн туршлагаасаа  хуваалцлаа.

2018 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгээр   салбартаа тэргүүлж “Эрүүл мэндийн даатгалын шилдэг тасаг”-аар  шалгарсан Дархан-Уул, Хөвсгөл, Сэлэнгэ аймгуудын   тасгийн дарга ,хяналтын эмч О.Энхчимэг, Ц.Дэлгэр, Ж.Түвшинтөгс нар өөрсдийн хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажлууд  болон цаашдын үйл ажиллагааны зорилтоо танилцуулж , сайн туршлагаасаа хуваалцлаа..

                         Тасгуудад 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг танилцууллаа.

ЭМДЕГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 7 бүлэг 28 зорилт 127 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталгаажуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж  байна.  Энэ  ажлын хүрээнд ЭМД-ын тасгуудын 2019 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөг 4 зорилт, 37 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулж, тасгуудад танилцуулав.

“Амьдралын буруу хэвшил эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдвээр ярилцлаа .

Зөвлөгөөний үеэр “Медипас” эмнэлгийн Гастроэнтерологи, дурангийн тасгийн эрхлэгч, их эмч Т.Цэрэнтогтох монголчуудын дунд өвчлөл ихтэй ходоодны  хорт хавдрын талаар  тоон судалгаанд  үндэслэн  танилцуулж эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын анхаарах, хамтран шийдвэрлэх асуудлуудын талаар санал солилцлоо.

Мөн ходоодны өвчлөлийн тухай, эрт илрүүлэх,үзлэг оношилгоонд  хамрагдаж хорт хавдраас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар  эрүүл хооллолт, амьдралын зөв дадал хэвшил, хөдөлгөөн хүний эрүүл мэндэд ямар үр нөлөөтэй болох талаар монголчуудын амьдралын уламжлалт зан заншилтай холбон тайлбарлаж зөвлөгөө өглөө.

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй