by
1800-1363

Эрх зүйн акт

Монгол улсын хууль

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн "Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай" 03 дугаар тогтоол

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ

ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

Авлигын эсрэг хууль

Байгууллагын нууцын тухай

Аудитын тухай хууль

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй