by
1800-1363

Эрх зүйн акт

Засгийн газрын тогтоол

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2020 оны хэмжээг тогтоох тухай

Шилэн дансны тухай хууль

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй