by
1800-1363

Эрх зүйн акт

Журам

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам

Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргэээн засах зориулалтаар хийгдэх протез ортопедийн хэрэгслийн зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх, хяналт журам батлах тухай

Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 23-Р ТОГТООЛ /Өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, үзлэг оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй