by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

ЭМД-ЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2018/08/13    2233 Үзсэн   

ЭМД-ЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулах хавсралтад заасан нийслэлийн өрхийн ЭМТ-ийн дарга нарыг өөрийн биеэр, тамга тэмдэгтэйгээ 2018 оны 08 дугаар сарын 11, 13-ны өдрүүдэд ЭМДЕГ-ын 8 давхарын 804, 805 тоот өрөөнд хүрэлцэн ирж гэрээ байгуулна уу

ХАВСРАЛТ
2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРААС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ

БАЙГУУЛАХ НИЙСЛЭЛИЙН ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ЖАГСААЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ӨРХИЙН ЭМТ-ИЙН НЭРС

Баянгол дүүрэг

1 Учрахуй ӨЭМТ
2 Мөнх-Үжин ӨЭМТ
3 Дэшиндун ӨЭМТ
4 Эрхэмжаргалан ӨЭМТ
5 Усантүрүү ӨЭМТ
6 Мөнгөлөнгоо ӨЭМТ

Баянзүрх дүүрэг

7 Хүн төвт ӨЭМТ
8 Миний зөвлөгч ӨЭМТ
9 Эмнэхүй ӨЭМТ
10 Эрүүл өрх ӨЭМТ
11 Хасагт эрдэнэ ӨЭМТ
12 Оцело сэргэлт ӨЭМТ
13 Ачлахуй ӨЭМТ
14 Энх энэрэл ӨЭМТ
15 Цэн-Оюу ӨЭМТ
16 Эрүүл өсөх ӨЭМТ
17 Цэдэн-Эрдэнэ ӨЭМТ
18 Насан урт ӨЭМТ
19 Нова ӨЭМТ
20 Эрүүл оршихуй ӨЭМТ
21 Тэгш дүүрэн хүслэн ӨЭМТ
22 Андсайхан ӨЭМТ

Сонгинохайрхан дүүрэг

23 Буянт манал ӨЭМТ
24 Энх элбэрэл ӨЭМТ
25 Мичид-Асрал ӨЭМТ
26 Гурван жаргал хайрхан ӨЭМТ
27 Баянбигэр ӨЭМТ
28 Эхэн босго ӨЭМТ

Сүхбаатар дүүрэг

29 Тэгш мэнд ӨЭМТ
30 Энхсүндэр ӨЭМТ
31 Энэр ази ӨЭМТ
32 Дотны туслагч ӨЭМТ
33 Санколл ӨЭМТ
34 Гүн мэдрэмж ӨЭМТ
35 Увидаст од ӨЭМТ

Хан-Уул дүүрэг

36 Тэрмэстий ӨЭМТ
37 Манал үйлс ӨЭМТ
38 Хаш чагнуур ӨЭМТ
39 Уясах ӨЭМТ
40 Аяут ӨЭМТ
41 Амгалан өрх ӨЭМТ
42 Мэндсаруул ӨЭМТ
43 Энхбуянт ӨЭМТ

Чингэлтэй дүүрэг

44 Шэжиддүг ӨЭМТ
45 Ундрах ирээдүй ӨЭМТ

ЭМДЕГ

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй