by
1800-1363

ЭМДҮЗ-ийн ТОГТООЛ

ЭМДҮЗ-ийн ТОГТООЛ

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр, төрөл, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн хэмжээ”-ний ШИНЭЧИЛСЭН жагсаалт

Өдрийн болон хэвтүүлэн эмчлэх эмэн эмчилгээний тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагад тавиндах Тусгай шаардлага

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр, төрөл, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн хэмжээ”-ний жагсаалт

Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргэээн засах зориулалтаар хийгдэх протез ортопедийн хэрэгслийн зардлын төлбөрийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх, хяналт журам батлах тухай 05-р тогтоол

Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргэээн засах зориулалтаар хийгдэх протез ортопедийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 07-р тогтоол

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛТ, ӨРТГИЙН ЖИН, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 28-Р ТОГТООЛ

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 23-Р ТОГТООЛ /Өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЖУРАМ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ 19-Р ТОГТООЛ /Магадлан итгэмжлэгдсэн спортын клубт идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас урамшуулал олгох журам/

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /"Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын сонгон шалгаруулах журам-д"/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БҮТЦИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЭМИЙН ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ДААТГУУЛАГЧИЙГ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГОО, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дугаар 19/, ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Дугаар 01/

ЭМДҮЗ-ИЙН ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 18-Р ТОГТООЛ

ӨНДӨР ӨРТӨГТ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ /"Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам"/

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ/

ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ЭМДҮЗ-ийн ТОГТООЛ

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй