by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

ЭМДС-ын орлог, зарлагын мэдээлэл

2021/07/02    689 Үзсэн   

2020-2021 оны 5 сарын байдлаарх Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлого, тусламж, үйлчилгээний зардлын талаарх статистик мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

May be an image of text that says 'эмд- ын сангийн статистик мэдээ эмд 2020 он 155.9 тэрбум тусламж, уйлчилг 2021 он 172.5 тэрбум зардал 2020 он 152.9 тэрбум эмд-ын 2021 он 388.6 тэрбум шимт сангийн шимт элийн орлого 2020 хариуцан 2021 хувиараа хеделмер 155.976.9 cap 7.955.5 малчин 172.546.6 их дээд сургууль коллеж, 6.962.4 т-ийн суралцагч ажил олгогч, даатгуулагчийн толсен Tep 5.549.7 1.761.4 644.4 113.048.3 хариуцах улсын тесвθес телсен 4.999.7 1.532.9 429.8 569.0 34.973.1 35.015.2 эмд ийн эруул мэндийн даатталын сангийн тусламж уйлчилгээний зардал 2020 эмнэлгийн тусламж, услам уйлчилг ээний зардал cap сувиллын 2021 зардал cap эмийн унийн хонгололтийн зардал 152.978.3 135.272.7 3.760.2 13.945.4 363.182.3 1.483.9 23.483.4'

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй