by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

ЭМДСангаас 2021.10.28-ны байдлаар Элэг бүтэн С-н эмийн хөнгөлөлт-д олгосон санхүүжилт

2021/10/28    195 Үзсэн   
/өссөн дүнгээр/
Байгууллагын нэр Дүн
Орон нутаг 204,417,045
Архангай аймаг 3,780,000
1 Хаш Ар ХХК 2,520,000
2 Архангай  Эм хангамж 1,260,000
Баян-Өлгий аймаг 11,760,000
1 МОНОС-УЛААНБААТАР     C 210,000
2  Баян-Өлгий МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС   C 11,550,000
Баянхонгор аймаг 13,923,357
1 Наянбулаг ганга   ХХК 840,000
2  Баянхонгор Эм хангамж 12,453,357
3 МСТНЖ-1   ХХК 630,000
Булган аймаг 3,990,000
1 Булган-Эм хангамж 3,990,000
Говь-Алтай аймаг 9,240,000
1 Монос-Улаанбаатар Говь-Алтай 630,000
2 Говь-Алтай  эм хангамж 8,610,000
Говьсүмбэр аймаг 630,000
1  Говь-Сүмбэр МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН 630,000
Дархан-Уул аймаг 27,720,000
1 Өлзий амгалан хоршоо 27,720,000
Дорноговь аймаг 3,360,000
1 ДОРНОГОВЬ ЭМ ХАНГАМЖ 1,260,000
2 ДОЛГИОН ЭМИЙН САН – С 630,000
3 МОНОС ДОРНОГОВЬ ХХК 1,470,000
Дорнод аймаг 7,560,000
1 МЭИК-Дорнод салбар 7,560,000
Дундговь аймаг 4,200,000
1  Дундговь Эм-хангамж  ХХК 420,000
2 МНЧ 840,000
3 Эдмонс фарм 2,940,000
Завхан аймаг 7,937,720
1 ГЭРЭЛТ ШҮТЭЭН ХХК 1,050,000
2 ЗАВХАН ЭМ ХАНГАМЖ 6,887,720
Орхон аймаг 21,000,000
1 Орхон эм хангамж ХХК 21,000,000
Өвөрхангай аймаг 8,400,000
1 ӨВӨРХАНГАЙ-ЭМ ХАНГАМЖ 8,400,000
Өмнөговь аймаг 630,000
1 ӨМНӨГОВЬ-ЭМ ХАНГАМЖ ХХК 630,000
Сүхбаатар аймаг 14,336,000
1 МОНОС СҮХБААТАР ХХК 210,000
2 Монгол эм импекс концерн ХХК 14,126,000
Сэлэнгэ аймаг 18,956,000
1 Сэлэнгэ МЭИК 18,956,000
Төв аймаг 11,760,000
1  Төв МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН 11,760,000
Увс аймаг 15,283,968
1 Увс  Эм хангамж  ХХК 15,283,968
Ховд аймаг 3,360,000
1 ХОВД-ЭМ ХАНГАМЖ 2,940,000
2 Ховд эм хангамж Вансэмбэрүү-С 420,000
Хөвсгөл аймаг 11,130,000
1 Хөвсгөл  Эм хангамж ХХК 11,130,000
Хэнтий аймаг 5,460,000
1 ХЭНТИЙ ЭМ ХАНГАМЖ 5,460,000
8 УЛААНБААТАР 561,919,201
1 МОНОС УЛААНБААТАР ХХКМонос С вирусийн эм 1,890,000
2 МЭИК ХХКМэик С вирусийн эм 369,518,201
3 НониНони С вирусийн эм 58,170,000
4 КалендулаКалендула С 18,060,000
5 АЧ-ҮР ХХК 71,441,000
6 Белладонна  С 12,390,000
7 Согоон бор ЗБНСогоон бор ЗБН 29,610,000
8 Корнпеарлс /ойрхон/ 840,000
НИЙТ 766,336,246

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй