by
1800-1363

Гарын авлага

Гарын авлага

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

ЭМД САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ ХАРИУЦАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ЭМД САНГААС ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН НЭР ТӨРӨЛ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР, ХӨНГӨЛӨХ ХЭМЖЭЭ

ЭМД САНГААС ЗАРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙГ ХАРИУЦАХ ӨРХ, СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гарын авлага

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй