by
1800-1363

Мэдээ мэдээлэл

Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал нарын анхааралд

2021/03/05    4412 Үзсэн   

2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд орсон хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн хүрээнд Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь стратегийн худалдан авалтыг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хийх эрх зүйн орчин бүрдсэнтэй холбогдуулан худалдан авч буй тусламж үйлчилгээний чанар болон төлбөрт хяналт тавих чадавхийг сайжруулах, бэхжүүлэх зорилгоор “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хяналтын журам”-ын төслийг боловсруулсан. 

Уг журмын төслийг байгууллгын цахим хуудасд 2021 оны 03 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байршуулсан бөгөөд Эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлсэн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг чанар, төлбөрийн хяналтын үр дүнд суурилж төлөх тул энэхүү зохицуулж буй харилцаа, журмын төсөлд саналаа өгч хамтарч ажиллана уу. 

“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хяналтын журам”-ын санал авах шалгуурыг доорх линкээр орж үзнэ үү. 

https://www.old.emd.gov.mn/%d1%8d%d1%80%d2%af%d2%af%d0%bb-%d0%bc%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d0%b3%d1%8d%d1%80%d1%8d/

Санал гомдол

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй