by
1800-1363

АМБУЛАТОРЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АМБУЛАТОРЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭМД-тай гэрээтэй дараах байгууллагуудаас амбулаторын тусламж, үйлчилгээ авахад төлбөрийг ЭМД-ын сангаас 100 хувь хариуцна.

АМБУЛАТОРЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санал хүсэлт

Санал хүсэлтийг энэ холбоосоор дамжин мэдээлэлээ өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Одоогоор 2 хэлэлцүүлэг байна.

Дэлгэрэнгүй